Dla pracodawców

Drodzy Pracodawcy,

 

1 września 2014 r. z połączenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych i  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gliwicach, powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.

 

Szkoła liczy ponad 700 uczniów i kształci w zawodach:

 

 • technik hotelarstwa,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych,
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • kelner
 • kucharz,
 • sprzedawca.

 

Prowadzimy również kształcenie ustawiczne i w formach pozaszkolnych dla dorosłych.

To propozycja dla osób które chcą:

 • uzupełnić swoje wykształcenie w II Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych,
 • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji na kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych,
 • nabyć nowe umiejętności np. na kursie carvingu, obsługi kasy fiskalnej, kelnerskim i innych.

 

To propozycja dla pracodawców, którzy chcą wysłać swoich pracowników na kurs, w celu zdobycia bądź poszerzenia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.

 

Naszym priorytetem  jest współpraca z pracodawcami, począwszy od praktyk zawodowych, poprzez doradztwo zawodowe, kształcenie  ustawiczne, kwalifikacyjne kursy zawodowe, aż po wspólny  udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską.

 

Wypracujmy wspólnie standardy tej współpracy, dotyczące w szczególności praktyk zawodowych,  wymiany doświadczeń oraz wpływu pracodawców  na to czego i jak uczymy.

 

CKZiU nr 1

to miejsce gdzie pracownik ma szansę uzupełnić swoje

kwalifikacje i wykształcenie:

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Inne kursy[BP1]