REKRUTACJA 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki podaje terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim.

O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 5, Technikum nr 6  i  Szkoły Branżowej I stopnia Nr 2 mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

 

Logowanie do strony rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl

 

Technikum nr 5

 • technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka)
 • technik rachunkowości(przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia)
 • technik organizacji turystyki(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia)
 • technik hotelarstwa(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia)
 • technik handlowiec(przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia)
 • technik usług kelnerskich(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia)

Technikum nr 6

 • technik hotelarstwa(przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka)

Szkoła Branżowa I st. Nr 2

 • kucharz
 • kelner

 

 

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolmy 2021/2022

 • Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie wniosku, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna)
 • Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
 • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pobierz:  Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022 (link na stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach)

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Język obcy

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Biologia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (maksymalna ocena)

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 punkty

 

 

Dodatkowe punkty za udział w konkursach określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane 14 marca 2017 r. obowiązujące od stycznia 2017 r. (pełna treść rozporządzenia na stronie MEN)

18 punktów

Punkty za egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

- język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

- matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

- język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

100 punktów

 

 

Maksymalnie 35 punktów

 

Maksymalnie 35 punktów

 

Maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

       

 

 

 

 

 • Administratorem podanych danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Kozielska 1, 44-100 Gliwice
 • Inspektor ochrony danych: Aneta Paździor, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: (32) 231 52 36
 • Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły
 • Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
 • Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.