Kształcenie Dorosłych

Zasady rekrutacji na
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)
NAUKA JEST BEZPŁATNA

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych

dla osób dorosłych

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

  • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
  • zdobyciu nowego zawodu,
  • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
  • rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKZiU nr 1 w Gliwicach

są organizowane w formie zaocznej

 

Oferta KKZ w CKZiU nr 1

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Dokumenty potrzebne do rekrutacji do pobrania na stronie www.ckziu.gliwice.pl/kształcenie dorosłych


Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 kandydatów. 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie CKZiU nr 1 na ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach.

 

 

Zasady rekrutacji do XIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 

XIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKZiU nr 1 w Gliwicach  to idealny wybór dla osób, które ukończyły gimnazjum, 8-letnią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Dzięki nauce w XIII Liceum Ogólnokształcącym, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość zdawania  egzaminu maturalnego. 

Nauka w XIII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jest bezpłatna

Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach wyższych, możesz również zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. 

Nasza szkoła daje Ci również możliwość równoczesnego zdobywania wykształcenia średniego w LO i kwalifikacji zawodowych na KKZ.


Oferujemy Ci naukę systemie zaocznym:
• zjazdy co 2 tygodnie w soboty i niedziele,
• zajęcia w sobotę i niedzielę rozpoczynają się o godz. 8:00 i kończą najpóźniej o 15:30.

Nabór prowadzony jest raz w roku, na semestr jesienny -  rozpoczęcie zajęć we wrześniu.

 

I.  Rekrutacja obejmuje nabór na:
1.    semestr I-szy – dla absolwentów szkoły podstawowej lub gimnazjum
2.    semestr III-ci – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

II. Terminarz rekrutacji do szkoły.

1.    Składanie wniosków - na bieżąco.
2.    Ogłoszenie list przyjętych – do  15 sierpnia 
3.    Postępowanie uzupełniające 

IV. Wymagane dokumenty:
1.    wniosek o przyjęcie do szkoły.
2.    świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły.
3.    2 zdjęcia
4.    kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole publicznej, wydane na postawie odrębnych przepisów.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania wolnych miejsc.